W naszym SPA istnieje możliwość zakupu zaproszenia/voucheru na wejście na poszczególny pakiet/zabieg z oferty lub bonu gotówkowego.
Każde zaproszenie jest ważne 2 miesiące od daty zakupu i w tym okresie należy wykorzystać wejście.
Zaproszenia po terminie nie podlegają zwrotowi, tracą ważność, lub po dopłacie można wykorzystać zaproszenie. 

Wyjątkiem są:

* karnety na 5 lub 10 wejść na inhalację solne w Grocie lub Tężni – ważne maksymalnie do 6 miesięcy
* pakiet 3 masaży – maksymalnie 6 miesięcy